• Versie historie

Versie 3.170929 (29-09-2017)

 • Gebruikers kunnen individueel de kolomvolgorde en kolombreedte aanpassen van bijv. het cliënten overzicht (Rechtermuisknop op kolomkop).
 • Grafische verbetering.
 • Standaard op volledig scherm.
 • Wachtwoordeisen verhoogd en elke 3 maanden wijzigen.
 • Bij importeren cliënten controle op BSN nummer om te voorkomen dat cliënten dubbel worden ingelezen.
 • Zoekfunctie onderaan het cliënten overzicht: Adres wordt niet meer meegenomen als zoekveld.
 • Bij het afdrukken van facturen naar PDF kan nu ook automatisch de naam van cliënt in de bestandsnaam opgenomen worden.
 • Bij het maken van een PDF van de voortgang/logboek gaf de bestandsnaam van de PDF problemen wanneer in de naam van de cliënt e/p voorkwam. Het / teken mag niet worden gebruikt in een bestandsnaam. Opgelost.
 • Traject startdatum, Einddatum overeenkomst en Traject einddatum van het primaire traject opgenomen in het cliënten overzicht. Deze valt standaard buiten beeld, maar kan door gebruiker in beeld gezet worden door de kolomvolgorde aan te passen.
 • Mogelijkheid voor controle op Ordernummer, Aanvraagnummer en BSN voordat concept factuur wordt doorgeboekt.
 • Kleur cliënt status nu ook zichtbaar op cliëntkaart.
 • Mogelijkheid om het veld Regio te hernoemen.
 • Velden voornamen en achternamen langer gemaakt.
 • Veld Officiële voornaam toegevoegd. Veld Voornaam hernoemt naar Roepnaam.
 • Nieuw veld op relatiekaart: ARBO dienst
 • Nieuwe velden cliëntkaart: Sterke punten, zwakke punten, Reisafstand, Wijze van vervoer, Aantal kinderen, taalvaardigheid en computervaardigheid.
 • Nieuw tabblad op cliëntkaart: Contactpersonen van de cliënt waar contactpersonen en organisaties geregistreerd kunnen worden die een relatie hebben met de client.
 • Nieuw veld op trajectkaart, traject uren: Besteden tot
 • Mogelijkheid om traject definities te kopiëren.
 • Nieuw tabblad op cliëntkaart voor registratie van overige contactpersonen van de cliënt.
 • Mogelijkheid om bij een document informatie vast te leggen over de offerte: Omzet, Traject, Status en slagingspercentage.
 • Mogelijkheid voor vastleggen en totaliseren klanttevredenheid UWV Jobcoaching.
 • Traject naam zichtbaar gemaakt als kolom in agenda en planning.
 • Factuurmomenten worden nu ook gegenereert als het traject als afgesloten staat ingesteld.
 • Trajectnaam zichtbaar gemaakt als kolom in overzicht factuurmomenten van cliënt.
 • In overzicht factuurmomenten van cliënt worden vanaf nu direct alle factuurmomenten van alle traject van de betreffende cliënt getoond.
 • Mogelijkheid om e-mail adres contactpersoon op te nemen in automatische adressering factuur.
 • Mogelijkheid voor vragen toevoegen uurmutatie na inlezen e-mail berichten, ook als het geen voortgang betreft.
 • Toegekende uren en gemaakte uren zichtbaar onderaan uurmutatie overzicht.
 • Bij verplaatsen uurmutaties naar ander traject nu ook ander trajectblok kunnen kiezen.

Versie 3.150703 (03-07-2015)

 • Bij documenten wordt nu naast de (verzend)datum ook de tijd geregistreerd.
 • Bij het verwerken van betalingen van facturen springt de cursor nu naar de volgende factuur in plaats van de eerste.
 • Optie om keuze venster factuurdatum en factuurnummer bij doorboeken van concept facturen uit te schakelen.

Versie 3.150213 (13-02-2015)

 • Laatst gemaakte factuur kan nu teruggezet worden naar Concept.
 • Document soorten kunnen op niet actief gezet worden.
 • Opmerkingen veld relatiekaart verplaatst naar eerste tabblad.
 • In overzicht contactpersonen van relaties wordt nu ook de voornaam getoond.
 • Mogelijkheid om toegang tot dossier van gebruiker (indien cliënt) uit te schakelen.
 • Mogelijkheid om net als bij cliënten en relaties, kenmerken toe te voegen aan contactpersonen.
 • Cliëntkaart opgesplitst in 2 schermen ter verbetering snelheid RIVOS via internet.
 • Mogelijkheid om een gegenereerde PDF direct toe te voegen aan het dossier (documenten) van een cliënt.
 • Mogelijkheid om aan een traject in de Stamgegevens al direct de administratie te koppelen.
 • Mogelijkheid om een vacature aan een regio te koppelen.
 • Mogelijkheid voor deelbetalingen van facturen.

Versie 3.140801 (01-08-2014)

 • Nieuw overzicht met alle relatie voortgang.
 • Mogelijkheid om aan één voortgangsitem meerdere cliënten en/of relaties te koppelen.
 • Factuurmomenten kunnen nu ingepland worden op een vaste datum.
 • Op de relatiekaart kan nu de verzekeraar vastgelegd worden en of de relatie WGA-ERD verzekerd is.
 • Word sjablonen kunnen nu gekoppeld worden aan een document soort. Bij het selecteren van een sjabloon kunnen dan alleen de sjablonen die bij een bepaald document soort horen getoond worden.
 • In de stamgegevens kan nu bij acties een afkorting opgegeven worden voor een actie voor gebruik in rapportages of export.
 • Het is nu mogelijk de kleuren van de plaatsing soorten in het cliënten overzicht te tonen in de kolom Primaire plaatsing.
 • Wanneer aan een actie bij een traject een extra medewerker wordt toegekend wordt nu ook gevraagd of deze toekenning toegepast moet worden op alle lopende trajecten.
 • Apart veld toegevoegd voor registratie relatie categorie tevredenheidsonderzoek in plaats van relatie categorie veld. Het relatie categorie veld kan nu voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Nieuw veld op relatiekaart: Instroomkanaal. Hier kan aangegeven worden via welk instroomkanaal de relatie binnengekomen is in de organisatie.
 • Bugfix: Wanneer later de arbeidsdeskundige werd ingevoerd werden de bijbehorende acties niet ingepland.
 • Het is nu mogelijk in te stellen dat wanneer een actie wordt afgewerkt men verplicht is een voortgangs item aan te maken.
 • Het is nu mogelijk in te stellen dat wanneer dezelfde actie voor twee medewerkers is ingepland op dezelfde dag, beide acties worden afgewerkt wanneer één van beide acties wordt afgewerkt. Dit kan handig zijn wanneer een bepaalde actie bij meerdere medewerkers in de agenda moet komen maar door één van de medewerkers uitgevoerd hoeft te worden.
 • Er bevindt zich een nieuwe knop in het cliënten overzicht waarmee de sortering opgeheven kan worden wanneer men de sortering heeft aangepast door op één van de kolomkoppen te klikken.
 • Nieuw veld op cliëntkaart: Personeelsnummer.
 • In Stamgegevens, Trajecten, tabblad Acties wordt nu direct in het overzicht getoond aan wie de actie is toegekend.
 • Bij het toevoegen van een document bij een cliënt waarbij ook een relatie is geselecteerd, kan nu gekozen worden of het document ook bij de relatie zichtbaar moet zijn.
 • Mogelijkheid om te controleren of documenten met bepaald document soort bestaan bij traject van een cliënt voordat een bepaalde actie afgewerkt kan worden.
 • In de instellingen kan nu aangegeven worden of de rapportage filters/opties bewaard moeten blijven voor een volgende rapportage (zolang het programma niet opnieuw wordt opgestart).
 • Nieuwe uitgangsdatum voor automatisch inplannen acties: Datum goedgekeurd trajectplan.
 • Wanneer er een nieuwe bestandsnaam wordt ingevoerd voor een e-mail bijlage, wordt automatisch gecontroleerd of de extensie is ingevoerd en eventueel aangevuld.
 • Nieuwe uitgangsdatum voor automatisch inplannen acties: Trajectblok begin- en einddatum.
 • In relatie overzicht een teller toegevoegd voor weergave aantal relaties.
 • Mogelijkheid om direct bij cliënten vacatures in te voeren.
 • Via instellingen kan nu gekozen worden of bij plaatsingen en vacatures de werkgever en contactpersoon handmatig ingevoerd mogen worden in plaats van de keuze uit het relatiebestand.
 • Document soort kan geselecteerd worden bij importeren e-mail.
 • Koppeling met Jobcoach Portal.

Archief

Versie historie jaren 2008 t/m 2013 in archief.

Heeft u interesse? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende demonstratie bij u op kantoor!
Jerrisoft B.V.
Watermanstraat 47
7324 AJ Apeldoorn
085 - 401 35 02
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © 2018 Jerrisoft B.V. Alle rechten voorbehouden
Realisatie door Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau