Skip to main content
  • Mogelijkheden uitgebreid

Registratie van cliëntinformatie

Met o.a.
  • opleidingen die zijn gevolgd.
  • arbeidsverleden van de cliënt.
  • arbeidsmogelijkheden
  • subsidies en uitkeringen die de cliënt ontvangt.
  • werkaanvaardingen/plaatsingen. Bij welke werkgever is de cliënt geplaatst, in welk verband en onder welke voorwaarden.
  • Voortgang notities worden op datum en tijd geregistreerd. De voortgang notities kunnen bijvoorbeeld voor voortgangsrapportages overzichtelijk samengevoegd worden in een Word document.
  • Trajecten. In de stamtabellen van RIVOS worden de mogelijke trajecten vastgelegd die een cliënt kan volgen. Aan elk traject worden de afspraken gekoppeld zoals het aantal uren dat aan het traject besteed mag worden, op welk moment in het traject bepaalde acties uitgevoerd moeten worden en op welke momenten er facturen gestuurd mogen worden. Wanneer een cliënt aan een traject wordt gekoppeld, worden de afspraken die voor het traject zijn gemaakt automatisch naar de clïent overgenomen.

Agenda en planning

De agenda/planning wordt grotendeels automatisch gevuld door het systeem. Van te voren wordt vastgelegd welke acties voor een traject uitgevoerd moeten worden, op welk moment en welke persoon in de organisatie deze acties uit moeten voeren. Wanneer een cliënt aan een traject wordt gekoppeld worden de acties automatisch in de agenda's geplaatst van de betreffende medewerkers op de voorgedefinieerde momenten. Uiteraard kan er van afgeweken worden en handmatig de planning aangepast worden.

Documentenbeheer

Aan het dossier van cliënten en relaties kunnen bestaande documenten en e-mail berichten worden toegevoegd. Daarnaast kunnen er nieuwe (Word)documenten toegevoegd worden op basis van sjablonen die u zelf kunt maken. In deze Word-sjablonen legt u standaard teksten vast en geeft u aan welke gegevens uit RIVOS op welke plek in het document moeten komen. Wanneer u een nieuw document aanmaakt bij een cliënt op basis van een sjabloon wordt het document al grotendeels voor u gevuld met de reeds bekende gegevens en kunt u het document vervolgens aanvullen. Dit scheelt veel typewerk bij bijvoorbeeld voortgangsrapportages.

E-mail versturen en inkomende e-mail opslaan in dossiers

Vanuit RIVOS kan rechtstreeks e-mail verstuurd worden (zonder tussenkomst van bijv. Outlook). Daarnaast kunnen e-mail berichten die u op wilt nemen in dossiers naar RIVOS gestuurd worden om ze op te nemen in de dossiers van cliënt en/of relatie.

Urenregistratie

RIVOS biedt de mogelijkheid uren de registreren die voor een traject van een cliënt worden gemaakt. Hierbij is het mogelijk een bewaking in te stellen die in de gaten houdt of er meer uren worden gemaakt dan is begroot. Naast de uren die aan een cliënt worden besteed is het ook mogelijk de uren te registreren die een cliënt heeft gemaakt wanneer cliënten bij uw organisatie werkzaam zijn. De uren kunnen geregistreerd worden op basis van uurmutaties of door middel van een urenstaat.

Ziekteverzuim

Het is mogelijk het ziekteverzuim van een cliënt vast te leggen.

Relatiebeheer

RIVOS kan tevens gebruikt worden voor relatiebeheer met onder andere contactpersonen, acties/agenda, en documenten.

Blik op Werk

RIVOS biedt de mogelijkheid voor het genereren van de gegevens voor het tevredenheidsonderzoek en resultaatgegevens die met de juiste instellingen, periodiek automatisch voor u worden gegenereerd. Voor het tevredenheidsonderzoek hoeft u alleen nog maar de gegenereerde Excel bestanden naar Stratus te versturen. Voor de resultaatgegevens hoeft u alleen nog maar de totalen die RIVOS heeft gegenereerd over de typen in de Blik op Werk portaal.

Facturatie

RIVOS biedt een facturatie module die automatisch facturen kan genereren aan de hand van factuurmomenten die u van te voren heeft vastgelegd bij de trajecten van de cliënten. Deze systematiek zorgt voor veel tijdsbesparing bij het factureren, dat de afgesproken bedragen op de juiste tijdstippen worden gefactureerd en dat er geen bedragen worden vergeten. Daarnaast is het uiteraard mogelijk om handmatig facturen te maken. De facturen kunnen indien u dat wenst overgezet worden naar uw boekhouding.

Berichten en notificaties

Vanuit het berichten venster kunnen medewerkers onderling berichten naar elkaar sturen en ontvangt een medewerker notificaties wanneer er bijvoorbeeld voortgang is toegevoegd.

Acquisitie dashboard

Dit is een venster waarin in één oogopslag alle informatie in beeld wordt gebracht die u nodig heeft om goed te kunnen acquireren.

Uitgebreide selectie-, rapportage-, import- en export mogelijkheden

RIVOS biedt in verschillende schermen en rapportages de mogelijkheid om zelf selecties te bouwen. U kunt daarbij doormiddel van een Wizard zelf de criteria bepalen van de gegevens die u wilt zien op scherm of af wilt drukken. RIVOS bevat een rapporten generator waarmee u zelf rapporten kunt ontwerpen zodat de afgedrukte informatie wordt getoond op de wijze zoals u dat wilt. RIVOS biedt verschillende import- en export functies naar Excel, waarbij u zelf kunt bepalen welke gegevens u wenst te exporteren.

Importeren gegevens uit het Jobcoach portaal

RIVOS biedt de mogelijkheid om gegevens die geregistreerd zijn in het jobcoach portaal in te lezen in RIVOS zoals de notities en de gemaakte uren.