• Mogelijkheden uitgebreid

Registratie van cliëntinformatie

Met o.a.
  • opleidingen die zijn gevolgd.
  • arbeidsverleden van de cliënt.
  • arbeidsmogelijkheden
  • subsidies en uitkeringen die de cliënt ontvangt.
  • werkaanvaardingen/plaatsingen. Bij welke werkgever is de cliënt geplaatst, in welk verband en onder welke voorwaarden.
  • Voortgang notities worden op datum en tijd geregistreerd. De voortgang notities kunnen bijvoorbeeld voor voortgangsrapportages overzichtelijk samengevoegd worden in een Word document.
  • Trajecten. In de stamtabellen van RIVOS worden de mogelijke trajecten vastgelegd die een cliënt kan volgen. Aan elk traject worden de afspraken gekoppeld zoals het aantal uren dat aan het traject besteed mag worden, op welk moment in het traject bepaalde acties uitgevoerd moeten worden en op welke momenten er facturen gestuurd mogen worden. Wanneer een cliënt aan een traject wordt gekoppeld, worden de afspraken die voor het traject zijn gemaakt automatisch naar de clïent overgenomen.

Agenda en planning

De agenda/planning wordt grotendeels automatisch gevuld door het systeem. Van te voren wordt vastgelegd welke acties voor een traject uitgevoerd moeten worden, op welk moment en welke persoon in de organisatie deze acties uit moeten voeren. Wanneer een cliënt aan een traject wordt gekoppeld worden de acties automatisch in de agenda's geplaatst van de betreffende medewerkers op de voorgedefinieerde momenten. Uiteraard kan er van afgeweken worden en handmatig de planning aangepast worden.

Documentenbeheer

Aan het dossier van cliënten en relaties kunnen bestaande documenten en e-mail berichten worden toegevoegd. Daarnaast kunnen er nieuwe (Word)documenten toegevoegd worden op basis van sjablonen die u zelf kunt maken. In deze Word-sjablonen legt u standaard teksten vast en geeft u aan welke gegevens uit RIVOS op welke plek in het document moeten komen. Wanneer u een nieuw document aanmaakt bij een cliënt op basis van een sjabloon wordt het document al grotendeels voor u gevuld met de reeds bekende gegevens en kunt u het document vervolgens aanvullen. Dit scheelt veel typewerk bij bijvoorbeeld voortgangsrapportages.

Koppeling met Microsoft Outlook

Door middel van deze koppeling kunt u e-mail berichten uit uw postvak in Microsoft Outlook importeren in RIVOS en toevoegen aan het dossier van een cliënt. RIVOS toont de e-mail berichten in uw postvak en geeft u de mogelijkheid aan te geven welk bericht bij welke cliënt opgeslagen moet worden.

Urenregistratie

RIVOS biedt de mogelijkheid uren de registreren die voor een traject van een cliënt worden gemaakt. Hierbij is het mogelijk een bewaking in te stellen die in de gaten houdt of er meer uren worden gemaakt dan is begroot. Naast de uren die aan een cliënt worden besteed is het ook mogelijk de uren te registreren die een cliënt heeft gemaakt wanneer cliënten bij uw organisatie werkzaam zijn. De uren kunnen geregistreerd worden op basis van uurmutaties of door middel van een urenstaat.

Vacatures

Het is mogelijk vacatures in RIVOS in te voeren en deze te matchen met cliënten op basis van beroep interesses en trefwoorden in het dossier van de cliënt. Het matchen kan van uit het oogpunt van de cliënt of vanuit de vacature.

Ziekteverzuim

Het is mogelijk het ziekteverzuim van een cliënt vast te leggen.

Relatiebeheer

RIVOS kan tevens gebruikt worden voor relatiebeheer met onder andere contactpersonen, acties/agenda, en documenten.

Blik op Werk

RIVOS biedt de mogelijkheid voor het genereren van de gegevens voor het tevredenheidsonderzoek en resultaatgegevens die met de juiste instellingen, periodiek automatisch voor u worden gegenereerd. Voor het tevredenheidsonderzoek hoeft u alleen nog maar de gegenereerde Excel bestanden naar Stratus te versturen. Voor de resultaatgegevens hoeft u alleen nog maar de totalen die RIVOS heeft gegenereerd over de typen in de Blik op Werk portal.

Facturatie

RIVOS biedt een facturatie module die automatisch facturen kan genereren aan de hand van factuurmomenten die u van te voren heeft vastgelegd bij de trajecten van de cliënten. Deze systematiek zorgt voor veel tijdsbesparing bij het factureren, dat de afgesproken bedragen op de juiste tijdstippen worden gefactureerd en dat er geen bedragen worden vergeten. Daarnaast is het uiteraard mogelijk om handmatig facturen te maken. De facturen kunnen indien u dat wenst overgezet worden naar uw boekhouding.

E-mail notificatie

Het is mogelijk op verschillende onderdelen e-mail notificatie in te stellen. Zo kun u bijvoorbeeld instellen dat bij het toevoegen van voortgangsnotities of ziekteverzuim automatisch een e-mail wordt gestuurd naar opgegeven personen.

Acquisitie dashboard

Dit is een venster waarin in één oogopslag alle informatie in beeld wordt gebracht die u nodig heeft om goed te kunnen acquireren.

Uitgebreide selectie-, rapportage-, import- en export mogelijkheden

RIVOS biedt in verschillende schermen en rapportages de mogelijkheid om zelf selecties te bouwen. U kunt daarbij doormiddel van een Wizard zelf de criteria bepalen van de gegevens die u wilt zien op scherm of af wilt drukken. RIVOS bevat een rapporten generator waarmee u zelf rapporten kunt ontwerpen zodat de afgedrukte informatie wordt getoond op de wijze zoals u dat wilt. RIVOS biedt verschillende import- en export functies naar Excel, waarbij u zelf kunt bepalen welke gegevens u wenst te exporteren.

Importeren gegevens uit het Jobcoach portaal

RIVOS biedt de mogelijkheid om gegevens die geregistreerd zijn in het jobcoach portaal in te lezen in RIVOS zoals de notities en de gemaakte uren.

Koppeling met Microsoft Access (optioneel)

Een koppeling met Microsoft Access is mogelijk waarmee u zelf de mogelijkheid heeft om met externe hulpmiddelen de data uit RIVOS vorm te geven.

Gebruik via internet

RIVOS kan benaderd worden via internet. Dit kan niet via uw webbrowser maar alleen met een programma dat op devices met Windows functioneert.

Heeft u interesse? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende demonstratie bij u op kantoor!
Jerrisoft B.V.
Watermanstraat 47
7324 AJ Apeldoorn
085 - 401 35 02
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © 2018 Jerrisoft B.V. Alle rechten voorbehouden
Realisatie door Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau