Skip to main content

Welkom op de website van RIVOS

RIVOS is een software programma waarmee dienstverleners voor werk en loopbaan (zoals bijvoorbeeld reïntegratie bedrijven) hun cliënten kunnen volgen, oftewel een cliëntvolgsysteem. Het programma biedt ondersteuning in de administratieve werkzaamheden en activiteiten tijdens de begeleiding van de cliënt.

Het programma is ontwikkeld door Jerrisoft B.V. in nauwe samenwerking met verschillende re-integratie bedrijven. Sinds de start in 2006, kiezen steeds meer bedrijven voor RIVOS waardoor de kennis voor de verdere ontwikkeling van het programma breed wordt gedragen. De inhoud van het programma wordt niet bepaald door de ontwikkelaar maar door de gebruikers. Door de grote invloed van de gebruikers groeit het programma in kwaliteit en perfectie!

Op deze website proberen wij u van voldoende informatie te voorzien om u een indruk te geven van RIVOS.

Nu beschikbaar: RIVOS 4.0!
Volledig herschreven webbased versie op basis van de laatste technieken.

Mogelijkheden

 • Registratie van cliëntinformatie met o.a. opleidingen, arbeidsverleden, arbeidsmogelijkheden, subsidies, uitkeringen, werkaanvaarding/plaatsingen, voortgang, trajecten, enz.
 • Bijhouden van de acties/planning welke deels door het programma automatisch wordt gegenereerd/ingevuld, agenda.
 • Documentenbeheer (in- en uitgaand), (Word) documenten genereren op basis van sjablonen.

 • E-mail verkeer. Rechtstreeks e-mail versturen vanuit applicatie(zonder tussenkomst van bijv. Outlook). Importeren van e-mail in dossiers.

 • Cliënten voorgedefinieerde trajecten laten volgen met daaraan gekoppeld de planning, een begroting en de na-calculatie.
 • Registratie van gemaakte uren en kosten voor een cliënt.
 • Registratie van uren door cliënten en aanwezigheid.
 • Registratie van ziekteverzuim van een cliënt.
 • Registratie van relaties (opdrachtgevers, UWV kantoren, enz.) met uitgebreide CRM mogelijkheden.

 • Registratie van contracten en gegevens voor keurmerk 'Blik op Werk'.
 • Facturatie van cliënt gerelateerde en overige zaken.
 • Intern berichtenverkeer en notificaties.

 • Uitgebreide selectie-, rapportage-, import- en exportmogelijkheden.
 • Acquisitie dashboard.
 • Exporteren van resultaatgegevens en gegevens tevredenheidsonderzoek keurmerk 'Blik op Werk'.
 • Importeren gegevens uit de Jobcoach Portaal van het UWV.